ارتباط با ما

تهران – تهرانپارس. خیابان استخر – بین بوستان چهارم و پنجم – پلاک 120 – موسسه خیریه بیت المهدی (عج)

info@beitolmahdicharity.ir

۰۲۱۷۷۰۴۷۲۰۰ و ۰۲۱۷۷۰۴۶۹۷۰