بایگانی دسته بندی برای غذا و تغذیه

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

داستان از اینجا شروع شد که یک سال پیش با جمعی از فرهنگ دوستان به فکر افتادیم تا در منطقه سیستان و بلوچستان در روستایی به نام آبادان از توابع ایرانشهر با همکاری شورای روستا…