0
مجموع حمایت های جمع آوری شده
1
تعداد پروژه های در حال اجرا
0
تعداد پروژه های در حال تامین
0
تعداد نیازمندان تحت پوشش
0
تعداد پروژه های تکمیل شده

پروژه شاخص

100%

ساخت حمام و دستشویی 02
 • 14,000 تومان از10,000 تومان مورد نیاز
 • 2حمایت کننده

70%

تعمیر سقف خانه 1
 • 7,000 تومان از10,000 تومان مورد نیاز
 • 2حمایت کننده

70%

خرید انشعاب آب و برق
 • 70,000 تومان از100,000 تومان مورد نیاز
 • 1حمایت کننده

60%

بازارچه خیریه مهر و مهربانی...
 • 30,000 تومان از50,000 تومان مورد نیاز
 • 2حمایت کننده

69%

طرح جمع آوری فطریه و کفاره ماه م...
 • 69,000 تومان از100,000 تومان مورد نیاز
 • 1حمایت کننده

68%

کمک به تکمیل پروژه ساخت اقامتگا...
 • 27,000 تومان از40,000 تومان مورد نیاز
 • 3حمایت کننده

وبلاگ موسسه

حامیان بیت المهدی